måndag 13 februari 2012

Besviken på Hurtta

Blev mäkta irriterad när jag i Hurtta Club såg att de i en tävling som handlade om vad man skulle göra med sin hund under året gav priset till bidraget som beskrev hur hon skulle ta emot en gathund, till det nordiska land hon bodde i, från Rumänien. Hundstackarn hade blivit påkörd och brutit ett ben och  fått två bäckenfrakturer. Han hade blivit hjälpt i hemlandet för skadorna men skulle nu hem till denna person och bo i familj i annat land. Att flytta från hemlandet och dessutom gå från gathund till familjehund kan vara aningen traumatiskt. Det stora problemet är dock de eventuella sjukdomar hunden kan ta med sig och därmed utsätta våra hundar för fara och i vissa fall även människor.

Gick förstås genast ur den klubben och skrev ett brev  till Hurtta om att jag tycker det är underligt att de stöder import av gathundar till de nordiska länderna. Jag vill absolut inte att min hund och mitt namn associeras med detta då jag själv vill följa den Svenska Kennelklubbens rekommendationer. 

Så här säger SKK:
SVENSKA KENNELKLUBBEN VARNAR: Köp inte gathundar från utlandet!
Svenska Kennelklubben avråder från att ta hand om gathundar från andra länder. Ur smittskyddssynpunkt kan det vara ödesdigert att importera sjuka eller undermåligt vaccinerade hundar eftersom dessa kan sprida nya sjukdomar till de svenska hundarna och i värsta fall även till människa och andra djur. Det är också en risk att man... får en sjuk hund som kräver mycket vårdinsatser och medicinering och det var kanske inte något man räknat med från början. Dessutom kan flytten i sig och miljöombytet utlösa kraftiga stressreaktioner hos hunden. Det är behjärtansvärt att svenska hundälskare vill ta hand om hundar som har det svårt men ur många aspekter är det bättre att försöka minska lidandet på plats genom att stödja seriösa hjälporganisationer som verkar för en lösning inom landet. Om man vill göra en konkret insats är ett alternativ att ta hand om en svensk osåld valp från en seriös uppfödare med dokumenterad bakgrund. I dagsläget finns det inom vissa raser en hel del osålda äldre valpar som har ett stort behov av ett tryggt hem och en egen husse och matte som kan ge dem den tid och omtanke som behövs. Ett annat alternativ är att ta hand om de omplaceringshundar som finns hos djurskyddsorganisationer som till exempel Hundstallet."

En artikel från Upsala Nya Tidning som är några år gammal nu men som i dagarna har gått runt igen på Facebook handlar om en hund från just Rumänien som kom med en allvarlig smitta till Sverige genom en hjälporganisation som försökte dölja sjukdomens art.


Klart att det är behjärtansvärt at vilja hjälpa hundar i andra länder som har det svårt men gör då som SKK rekommenderar skänk pengar till landets egna hjälporganisationer. Vill man ha en egen hund och känna att man hjälper till finns det ju många hundar här i Sverige som behöver hjälp med ett tryggt och stimulerande hem, hundar som även blivit misshandlade på ett eller annat sätt. Stöd de uppfödare som jobbar seriöst under reglerade former för att få fram både fysiskt och psykiskt hälsosamma hundar.
Importera inte gathundar och ta inte hit hundar via hjälporganisationer, ni bara utsätter våra hundar för sjukdomar och lidanden helt i onödan. Dessutom kan ju i vissa fall även människor smittas. 

Kan bara konstatera att Hurtta inte ens svarade på mitt mail när jag ifrågasatte deras policy i denna fråga.

0 kommentarer: