torsdag 15 mars 2012

De första mentala indexen för hund är här!

Det här får bli ett inlägg av Kakan, jag tar ett steg tillbaka idag och lämnar över datorn //Lassie

Nu i dagarna släpptes de mentala indexen för den första hundrasen någonsin. De är produkten av Projekt Mentalt Sund Collie där forskare från Sveriges Lantbruksuniversitet med stöd av Svenska Collieklubben, Svenska Kennelklubben och Svenska Brukshundklubben tagit fram enskilda hundars indexvärden med hjälp av BLUP-metoden baserat på individen och släktens MH-beskrivningar. BLUP är samma metod som SKK har använt sig av vid skattning av avelsvärden för HD och ED som släpptes i början av året.

Vi har alltså fått ett nytt verktyg att anväda oss av i avelsvärderingen. Ser ut att vara ett väldigt bra tillskott som kan tillföra mycket användbar information när man tar ställning till just de mentala egenskaperna man vill föra vidare och förbättra i sin avel. Själv känner jag att jag får god hjälp av detta när jag väljer vilka som ska vara föräldrar till min valp, eller ja tiken kan jag ju i alla fall välja. Även om man grottat ner sig i vissa linjer och studerat MH:n till halva släkten så känns det ändå bra att få sina hypoteser bekräftade, att man faktiskt har valt efter genotyp som ju är det man vill – speciellt jag då som letar efter en framtida avelstik.

Kommer att ta många långa spännande timmar att titta igenom allt man vill. Det första man gör är förstås att titta hur det står till med ens egna collieboll! De värden som presenteras är fyra av de fem egenskapsvärden som etologen Kenth Svartberg tog fram i sin avhandling ”Personality in dogs” för att gruppera momenten i MH. Även skott har tagits med och fått ett eget index för collie. Rasens medelvärde ligger på 100 och det är framtaget genom att titta på resultaten från MH på de hundar som föddes 2006-2010. Ska man förbättra något ska man alltså avla på en hund som har ett indexvärde högre än 100 för just den egenskapen.


Lassies värden är:
Nyfikenhet / Orädsla: 113 (12)
Socialitet: 106 (13)
Jakt: 103 (12)
Lekfullhet: 96 (11)
Skott: 98 (20)

De hundar som är med är alla som gått MH men de som redovisas och fått ett eget värde är alla födda från år 2000 och framåt, det gör det ju lite lättare att hitta lämpliga avelsdjur om man slipper leta bland en massa som redan gått över regnbågsbron. Siffrorna inom parentes är säkerheten, sk medlefel, ju lägre värde desto säkrare indexsiffra. Lassie har som de flesta andra trots att hans pappa är en import från England, men pappan har fått rätt många barn så säkerhetsvärdet blir som de andras för Lassie och hans pappa. Om ett år när Lassies avkommor gått sina MH:n blir hans värden ännu säkrare och hans siffror kommer att ändras, de ändras varje år beroende på om fler släktingar gjort sina MH:n.

För Nyfikenhet/Orädsla är det 2366 hundar som har ett värde. Den hund som har högst värde har 133 och den som har lägst har 70. Lassie med sina 113 har ca 150 hundar före sig som har ett högre värde medan han har ca 2200 hundar efter sig som har ett lägre värde. Av de 150 som har ett högre värde är 95 stycken tikar. De med ett lägre värde kommer att ge mindre nyfikna och mindre orädda avkommor medan de med index över 100 med större sannolikhet kommer att ge nyfiknare och oräddare avkommor.
Ska man hitta lämpligt avelsmaterial här så är det ändå många som går bort eftersom det är blandat med hanar och tikar i samma lista och hundar har hunnit komma upp i åren så att de inte längre kan få några avkommor. Sedan är det ju alla andra aspekter man ska ta hänsyn till också som de olika hälsobitarna och exteriören och de mentala egenskaper som inte finns med här som den hyfsat vanligt förekommande golvrädslan hos rasen.

Tittar lite närmare på det här med Nyfikenhet/Orädsla vad gäller Lassie och går till de MH:n som ligger bakom honom och hans systers värden. Han har 113 och hon 114. Hon är hans enda syskon och ingen av dem har några MH-beskrivna avkommor. Funderar lite över hur mycket korrigeringsfaktorerna påverkar att det skiljer sig ett poäng dem emellan när Lassie har högre värden totalt på sina MH siffror. De moment som är med är nedanstående. Här ser man Lassies och hans systers värden, vissa av dem räknas på omvänd skala eftersom en låg poäng på MH är önskvärt och därför ska ha en höre siffra vid indexuträkningen.

Lassies MH:
6a 3
6c 5
6d 1
7a 3
7b 5
7c 1
8c 1

8d 5

Omräknat med omvända värden på 6a, 6d, 7a, 7c, och även på 8c omvänt blir hans poäng 36
tar jag även med momentet 8d blir poängen för honom 41

Tillys MH - systern
6a 2
6c 5
6d 1
7a 3
7b 3
7c 1
8c 2

8d 4

Omräknat med omvända värden på 6a, 6d, 7a, 7c, och även på 8c omvänt blir hennes poäng 33
tar jag även med momentet 8d blir poängen för henne 37

Vad är det egentligen som påverkar så starkt att han trots att han har högre poäng på MH:t ändå får ett lägre indexvärde när de har exakt samma släktingar. Individens indexvärden korrigeras för miljöfaktorer som kön, år och månad hunden beskrevs, beskrivare, beskrivningstillfälle och hundens ålder vid beskrivningstillfället. Lassie beskrevs i april 2010 och hans syster beskrevs i augusti 2009.
Med alla siffror så gäller det att förstå vad som ligger bakom dem. Intressant om det faktum att han var äldre än henne när han gick MH väger in så tungt. Måste försöka sätta mig in i de där korrigeringarna mer.

Enligt den här sidan skriver de inte att 8c ska räknas omvänt men jag tar för givet att det är så därför gjorde jag det i uträkningarna ovan. Undrar också över vad anledningen är att bara rädsledelen är med vad gäller Spöken och inte Nyfikenhetsdelen. Tog med nyfikenhetsdelen, 8d, i en av uträkningarna ovan också.

Vad gäller skotten så avstod vi dem för Lassie på MH så hans index blev 98 medan hans syster som fick en etta på sitt MH på skotten har en indexsiffra på 107. Den hund som har högst index på skott har 127 och den som har lägst har 64.

Har skickat mina frågor till en mailadress dit man kan skicka sina frågor, både allmänna och specifika om just sin hunds resultat. Svaren tas fram tillsammans med forskarna och läggs upp på SCK-webben. Förmodar att frågor om ens egen hund besvaras på mailen såsmåningom. Det kommer också att komma ett specialnummer i slutet av månaden som är 28 sidor om enbart projektet.

Man kan verkligen se att de uppfödare som har tagit hänsyn till MH-resultaten i sin avel tänkt rätt. Deras hundar och hundarnas släktingar ligger bra till i indexen. Tittar på egenskapen Lekfullhet som ju är bra att ha om man vill kunna träna med sin hund. I topp med 124 poäng finns hunden Alma, på andra plats har hon sin dotter Pixie med 122 poäng, på tredje plats, på nionde plats osv. återfinns Alma-barn. Pixie själv har även hon med sin dotter Elda på första sidan av 55 sidor med hundnamn med över 40 hundar per sida. På övre delan av sidan två återfinns Pixies andra avkommor. Tar vi egenskapen Jakt för de tre generationerna tikar har Alma 126, Pixie 133 och Elda 134, en förbättring framåt. Tittar vi på Nyfikenhet/Orädsla för dessa tre har Alma 117, Pixie 118 och Elda 119.

Intressant i sammanhanget kan ju också vara att påminna sig om hur hög arvbarhet de olika egenskapsvärdena (Svartbergs) faktiskt har. Arvbarheten för rasen collie är: Nyfikenhet/Orädsla 23%, Socialitet 25%, Jakt 18%, Lekfullhet 26%. Momentet Skott på MH har en arvbarhet på 11%. Extremt höga procentsatser med tanke på att man har avelsprogram inom koaveln som tar hänsyn till och avlar för egenskaper som endast har en arvbarhet på 2-3%!!!!

Tycker att indexet är ett ypperligt verktyg att ha i verktygslådan när man planerar sin avel, eller för den delen sitt hundköp! Den mentala biten behöver helt klart förbättras för collierasen och det här borde kunna snabba på den processen. MH, MT och MI för den mentala planeringen och hälsotester och exteriörbeskrivningar/utställningar för de andra bitarna är en bra grund att stå på när man gör upp sina planer och sedan åker för att träffa och lära känna den tilltänkta hanhunden till sin tik. Ska verkligen bli spännande att följa utvecklingen nu när rasen har tillgång till detta verktyg.

0 kommentarer: